Aktualności

Wigilia członków Towarzystwa Rapperswilskiego i Polskiego Towarzystwa Archiwalnego

W dniu 10 grudnia 2011 roku w gościnnych progach Muzeum w Łowiczu odbyła się wigilia obu naszych Towarzystw.  Wysłuchaliśmy  prelekcji  Grzegorza Bednarka „Szlaki św. Jakuba w Polsce i w Europie” oraz kolęd zespołu ”Ksinżoki”. Tradycyjną , łowicką  wieczerzę  wigilijną przygotowywało nam Koło Gospodyń Wiejskich ze Strzelcewa pod Łowiczem. Było jak zawsze w Łowiczu ciekawie i miło, co widać na fotografiach.

Odznaczenie Anny Buchmann Złotym Miłorzębem za zasługi dla archiwistyki

14 września 2011 r. podczas Stałej Konferencji muzeów, bibliotek i archiwów na Zachodzie dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu Anna Buchmann została odznaczona nagrodą Polskiego Towarzystwa Archiwalnego – Złotym Miłorzębem. Statuetkę Złotego Miłorzębu  wręczyła prezes Towarzystwa – Hanna Krajewska. Anna Buchmann uratowała od zniszczenia i zapomnienia dokumenty znajdujące się w Muzeum i stworzyła  archiwum, na zasób którego składają się m.in. 52 spuścizny  rękopiśmienne takich osób jak J. Mackiewicz czy J. Stempowski.

Centrum Badań Nicolo Rusca w Como

10 września 2011 r. delegacja Polskiego Towarzystwa Archiwalnego i Towarzystwa Rapperswilskiego  wraz z prezes dr Hanną Krajewską odwiedziła Centrum Badań Nicolo Rusca w Como.  Centrum to utworzone zostało w latach 90-ch XX w. W jego skład wchodzi   biblioteka i archiwum diecezji Como, które w swoim zasobie mają  rękopisy i inkunabuły z XII – XIV w.

II WARSZAWSKI PIKNIK ARCHIWALNY

II warszawski piknik archiwalny  odbył się 11.06.2011 r. – tradycyjnie – w Pałacu Staszica. Wzięły w nim udział 23 archiwa  różnych instytucji naukowych, wojskowych, muzeów, archiwa kościelne i państwowe. Jednym z organizatorów pikniku było PeTeA. Archiwa prezentowały swoje zbiory w postaci wystaw planszowych i  gablot, którym towarzyszyły  prezentacje multimedialne. W  Sali Lustrzanej odbywały się prelekcje o zasobie poszczególnych archiwów i  specyfice pracy archiwisty.

Konferencja w Łomży „Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa”

W dniach 12 – 13 października członkowie PeTeA uczestniczyli w konferencji w Łomży „Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa” zorganizowanej przez Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów i Archiwum Polskiej Akademii Nauk.

Strony