Aktualności

Polskie Towarzystwo Archiwalne jest jednym z patronów XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zjazd odbędzie się w dniach 22 - 26 kwietnia 2013 r. w Lublinie pod hasłem "Historia - Tradycja - Nowoc

Program XXI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów w Lublinie

22-26 kwietnia 2013 r.

 

22 kwietnia

Otwarcie XXI OZHS na Sali Widowiskowej Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie

Wykład inauguracyjny

Bankiet po otwarciu XXI OZHS

Spotkanie integracyjne w klubie konferencyjnym

 

23-24 kwietnia

Obrady w panelach:

1. Homo politicus: polityka – instytucje – władza

Wigilia Towarzystwa Rapperswilskiego i Polskiego Towarzystwa Archiwalnego

Tradycyjna wigilia Towarzystwa Rapperswilskiego i Polskiego Towarzystwa Archiwalnego odbyła się 9 grudnia 2012 r. w Konstancinie w restauracji "Konstancja".
Przybyli nasi członkowie z Tarnowskich Gór, Lublina, Gdańska. Po tradycyjnej uczcie wigilijnej i prezentach odbyło się  kolędowanie w języku polskim, ukraińskim i włoskim.

Zapobieganie zagrożeniom w miejscu pracy. Incydent – katastrofa – klęska żywiołowa.

W dniach 19, 22, 23 listopada 2012 r. odbyły się jednodniowe warsztaty szkoleniowe zorganizowane przez  Polskie Towarzystwo Archiwalne, Archiwum PAN i Narodowe Archiwum w Hadze poświęcone zapobieganie zagrożeniom w miejscu pracy, typu : zalanie magazynów, powódź, pożar. Temat  szkolenia oparty został na programie jednorocznego kursu dla pracowników bibliotek, archiwów i muzeów holenderskich.

Warsztaty prowadziła Bogusława van Slooten, kierownik  pracownik konserwatorskiej w Archiwum Narodowym w Hadze.

Następne spotkania z tego cyklu w styczniu 2013 r.

IV SPOTKANIE ARCHIWÓW INSTYTUCJI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

W dniu 21 listopada 2012 r. odbyło się IV Spotkanie Archiwów Instytucji Polskiej Akademii Nauk. Tematem spotkania była „Dokumentacja elektroniczna – aspekty prawne a praktyka Instytucji Polskiej Akademii Nauk”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Archiwum PAN i  Polskie Towarzystwo Archiwalne.

Program obrad:

WYCIECZKA DO ŻYRARDOWA

W dniu 17 listopada członkowie Towarzystwa Rapperswilskiego i Polskiego Towarzystwa Archiwalnego uczestniczyli w wycieczce do Żyrardowa. Po zabytkach przemysłowego Żyrardowa oprowadzała nas kustosz Muzeum Mazowsza Zachodniego, Barbara Rzeczycka.

Sesja historyczna na Zamku w Gostyninie

W 2012 r. mija 400 lat uwięzienia cara Wasyla Szujskiego, jego dwóch braci i  bratowej na Zamku w Gostyninie. Władze Gostynina wspólnie z Polskim Towarzystwem Archiwalnym zorganizowały 9 czerwca 2012 r. sesję historyczną poświęconą tym wydarzeniom.

III Warszawski Piknik Archiwalny w dniu 2 czerwca 2012 r.

III Warszawski Piknik Archiwalny odbył się 2 czerwca 2012 r. w Pałacu Staszica. Wzięło w nim udział 28 instytucji warszawskich (archiwów, muzeów, bibliotek, stowarzyszeń, instytucji kultury). Jednym z jego organizatorów było Polskie Towarzystwo Archiwalne. Tematem pikniku był sport w dokumencie i obrazie – co było nawiązaniem do mistrzostw  EURO 2012 odbywających się w Polsce.  Wystawy i pokazy multimedialne, archiwalne  filmy i audycje radiowe, konkursy i spotkania ze sprawozdawcami sportowymi  związane były z ideą sportu.

Wielkanoc w Pułtusku

Członkowie Towarzystwa Rapperswilskiego i Polskiego Towarzystwa Archiwalnego oraz ich sympatycy z okazji Wielkanocy spotkali się na zamku w Pułtusku.

Zwiedziliśmy także Archiwum Państwowe w Pułtusku, które mieści się w dawnym kościele NMP z XVI wieku. Krążą słuchy o ukazującym się w Archiwum duchu żołnierza szwedzkiego z XVII wieku, który pokutuje za swoje grabieże i rozboje. O dziwo, duch objawił się także nam (potem okazało się, że był przebrany archiwista).

Wieczór brazylijski

21 lutego 2012 r. Polskie Towarzystwo Archiwalne zorganizowało wieczór „Pióra i dokumenty” poświęcony polonicom w Brazylii.

Nasze Towarzystwo  pozyskało fundusze na wyjazd kilku członków do Brazylii w celu zapoznania się z archiwami towarzystw polonijnych i osób prywatnych. Zaprezentowane zostały wyniki kwerendy archiwalnej. Prezentacjom towarzyszył film wypożyczony z Filmoteki Polskiej o Brazylii z lat 20-tych.

Strony