Wystawa wyszehradzka w Sejmie RP

21 września 2016 roku w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej miała miejsce prezentacja wystawy "Od Wyszehradu do Wyszehradu". Wystawę otworzył Marszałek Sejmu Marek Kuchciński w towarzystwie posłanki Joanny Fabisiak oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Archiwalnego dr hab. Hanny Krajewskiej.

Fot. Halina Czubaszek

Fot. Halina Czubaszek

Fot. Halina Czubaszek

Fot. Halina Czubaszek

wtorek, Wrzesień 27, 2016