Wystawa wyszehradzka w Dżakarcie

27 września nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy „Od Wyszehradu do Wyszehradu”. Idea pokazania wystawy wyszehradzkiej w Indonezji jest nawiązaniem do projektu promującego poprzednią polską prezydencję V4 w latach 2012/2013, kiedy utworzono pierwszy poza Europą Kurs Wyszehradzki na Uniwersytecie w Indonezji z ceremonią otwarcia siedzibie państwowej Telewizji Antara. Na wygłoszenie wykładu otwierającego tegoroczną wystawę z okazji prezydencji 2016/2017 została zaproszona twórczyni Kursu Wyszehradzkiego, dr Henny Saptatia, która przybliżyła zebranym stosunki polsko-czesko-słowacko-węgierskie. Wykładowczyni podzieliła się w czasie swojego przemówienia także wrażeniami z lipcowej wizyty studyjnej szlakiem wyszehradzkim organizowanej przez naszą placówkę dla najlepszych indonezyjskich akademików. Wystawa i wykład odbyły się w Galerii Artotel zlokalizowanej na Thamrinie, centrum biznesowym i kulturalnym Dżakarty. Honorowym Gościem wernisażu był Ambasador RP Tadeusz Szumowski, który w swoim przemówieniu opisał losy czterech narodów wyszehradzkich od XIV wieku do czasów obecnych. Przecięcia wstęgi symbolizującego otwarcie wystawy dokonali przedstawiciele ambasad Polski, Słowacji, Węgier i Czech. Na otwarcie przybyło około 150 osób z korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli galerii i przedsiębiorców, a przeważającej większości studentów szczególnie zainteresowanych Polską oraz V4 z Uniwersytetu Indonezyjskiego, Atma Jaya, Binus, Uniwersytetu President, słuchaczy Kursu Wyszehradzkiego, studentów kursu języka polskiego. Ekspozycja spotkała się z ich ogromnym zaciekawieniem i wieloma pytaniami. Ambasada RP w Dżakarcie skierowała podziękowania do Prezes Polskiego Towarzystwa Archiwalnego, a zarazem Dyrektor PAN Archiwum w Warszawie prof. Hanny Krajewskiej za pomoc w przygotowaniu wystawy "Od Wyszehradu do Wyszehradu" w Dżakarcie.

czwartek, Wrzesień 29, 2016