Zarząd

Prezes dr Hanna Krajewska

Wiceprezes dr Dariusz Klemantowicz

Wiceprezes dr Anna Domalanus

Skarbnik mgr Ewa Furmańska

Sekretarz mgr Izabela Gass

Członek Zarządu dr Anna Krzemińska

Członek Zarządu mgr Dorota Kozielska

KOMISJA REWIZYJNA:

mgr Bożena Mściwujewska Kruk

mgr Anna Egiert

mgr Joanna Kapitan