Seminarium „Archiwa w obliczu elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów”

Polskie Towarzystwo Archiwalne wspólnie z Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zorganizowało  w dn. 10 listopada 2011 r. seminarium „Archiwa w obliczu elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów”.

Referaty wygłosili:

  1. Dr R. Galuba ,  Zakład Archiwistyki IH  UAM,  Przegląd i omówienie podstawowych regulacji prawnych,
  2. Mgr P. Michalak , kierownik Oddziału Obiegu Dokumentów w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu,  Elektroniczne zarządzanie dokumentacją – rola koordynatora czynności kancelaryjnych,
  3. Dr A. Krzemińska, Archiwum Instytutu Farmakologii  PAN, Udostępnianie dokumentacji w świetle prawa autorskiego,
  4. Mgr S. Wytrzyszczak, Archiwum UAM, Ochrona danych osobowych,
  5. Centrum Zarządzania Infrastrukturą i Projektami Informatycznymi UAM, Nośniki cyfrowe i ich przydatność do archiwizacji,
  6. Mgr P. Wojciechowski, M. Kaczmarek, Archiwum Państwowe w Poznaniu,  Digitalizacja w archiwach – przepisy prawne i praktyka,
  7. Mgr K. Fryś, UAM, Fotografia analogowa a cyfrowa  - plusy i minusy.

Seminarium zakończyła ożywiona dyskusja.