Seminaria

Archiwum Polskiej Akademii Nauk

Polskie Towarzystwo Archiwalne

Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń

Informują i zapraszają

16 marca (wtorek) 2010 roku w godzinach 10-15 do Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 na seminarium
"Od pasji do dokumentacji. Czy kolekcjonerzy i archiwiści mogą się polubić?"


Spotkaniu, w którym wezmą udział pracownicy naukowi PAN, kolekcjonerzy i archiwiści towarzyszyć będzie wystawa Artyści emigracyjnej Melpomeny przygotowana na podstawie zbiorów A PAN oraz koncert piosenek w wykonaniu artystów.

Seminarium skierowane jest do nauczycieli i uczniów liceów warszawskich, pracowników naukowych PAN oraz wszystkich zainteresowanych kolekcjonerstwem.

Program seminarium:

10.00 – 10.15 Dyrektor A PAN dr Hanna Krajewska

Znaczenie spuścizn uczonych dla badań naukowych

10.15 - 10.45 Prof. Leszek Zasztowt

Z dziejów sztuki wirtualnej. Pałac Staszica na widokówkach

10.45 - 11.15 Juliusz Bieniaś

Moje kolekcjonerskie do’

11.15 - 11.45 dr Zbigniew Tucholski

Zbiory prywatne postrzegane jako ochrona ginącego zasobu związanego z historią techniki

P R Z E R W A do godz. 12.15
 

12.15 – 12.45 Ryszard Kruk

Kolekcjonerstwo czyli pasja poznawania

12.45 – 13.15 dr Mirosław A. Supruniuk

Archiwum Emigracji w Toruniu. Dlaczego i jak powstało?

13.45 - 14.15 Anna Mieszkowska

Kolekcja Artyści emigracyjnej Melpomeny. Droga teatraliów do A PAN

14.15 - 14.45 Piosenka jest też dokumentem. Koncert z udziałem Barbary Zawodnik i Andrzeja Zagdańskiego

II Krajowe Seminarium Problemowe "Etyka w zawodzie"
  Warszawa, Pałac Staszica  11 maja 2009 r.

10,00 – 10,10 otwarcie obrad
10,10 – 10,30 prof. Leszek Kuźnicki – Zasady dobrych obyczajów w nauce
10,30 – 10,50 ks. prof. Jan Związek – Zasady etyczne w działalności archiwisty kościelnego
10,50 – 11,10 Imam Mahmud Taha Żuk – Na pióro i na to, co pisane

11,10 – 11,50 przerwa kawowa

11,50 – 12,10 Magdalena Bajer – To samo sedno
12,10 – 12,30 dr Piotr Dymmel – Między misją a obowiązkiem

12,30 – 13,30 przerwa na lunch

13,30 – 13,50 prof. Magdalena Środa – Etyka życia publicznego
13,50 – 14,10 prof. Władysław Stępniak – Kodeks etyczny archiwisty
14,10 – 14,30 dr Anna Czajka – Kodeks etyczny konserwatora archiwaliów
14,30 – 14,50 dr Teresa Święćkowska – Kodeks etyczny bibliotekarzy
14,50 – 15,30 dyskusja

ok. 15,30 zakończenie obrad

Digitalizacja materiałów warsztatowych - projekt szwedzki
Dr Renata Arovelius,
University of Swedish Agricultural Sciences, Uppsala
18 X 2007 , godzina 10.30 - 14.00
Pałac Staszica, Warszawa, ul. Nowy Świat 72, sala im. Marii Skłodowskiej - Curie

Seminarium poświecone ochronie zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych oraz postępowanie w razie katastrof
Dr Bogusława van Slooten , kierownik Działu Konserwacji i Restauracji Archiwum Narodowego w Hadze
12-13 XI 2007 i 19-20 XI 2007; 7-8 IV 2008 i 10-11 IV 2008
Pałac Staszica, Warszawa, ul.Nowy Świat 72

Dwudniowe wykłady i warsztaty z zakresu ochrony zbiorów archiwalnych, bibliotecznych i muzealnych, których podłożem jest zarówno papier, nośniki cyfrowe a także pergamin, skóra czy inne nietypowe materiały oraz postępowania w razie katastrof (powódź, pożar, inne zagrożenia). Dodatkowo zaprezentowany będzie  także Atlas Zniszczeń Dokumentacji. Zajęcia tam znajdujące się są częścią holenderskiego programu Delta dotyczącego ochrony obiektów kultury materialnej. Zajęcia obejmują część teoretyczną i praktyczną – obie zakończone egzaminem. Uczestnikom zostaną wręczone certyfikaty wystawione przez osobę prowadzącą warsztaty.