Międzynarodowa konferencja Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Historia pisze losy bohaterów - Książę Józef Poniatowski

  

Polskie Towarzystwo Archiwalne oraz Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie zapraszają na konferencję "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Historia pisze losy bohaterów - Książę Józef Poniatowski", która odbędzie się 19-20.09.2013 r. w Pałacu w Jabłonnie.

Spotkanie organizowane jest w szczególnym momencie - w tym roku obchodzimy 250. rocznicę urodzin oraz 200. rocznicę śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego. Będzie to doskonała okazja do bliższego zapoznania się z historią życia naszego bohatera oraz jego epoką.

Książe Józef Poniatowski to postać wybitna. Jego życiu przyświecała jednoznaczna idea, która nim pokierowała – dobro umiłowanej ojczyzny i niestrudzona walka o jej niepodległość. Po śmierci Książe Józef Poniatowski stał się dla Polaków symbolem walki o niepodległość.

Będzie to także okazja do spotkania przedstawicieli archiwistów i historyków z państw Grupy Wyszehradzkiej gdyż odpowiadając na nasze zaproszenie wezmą udział w konferencji i również wygłoszą swoje referaty.

Chcąc nadać obchodom szczególną rangę stworzyliśmy Komitet Honorowy, do którego zaprosiliśmy  przedstawicieli świata kultury, nauki, władz Rzeczpospolitej Polskiej, jak również Ambasadorów państw, z którymi związane były losy Księcia Józefa Poniatowskiego

 

Ważne informacje organizacyjne:

TERMIN KONFERENCJI: 19-20.09.2013

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ: 06.09.2013 na adres: apan4@apan.waw.pl

KOSZT UDZIAŁU: 180 PLN

MIEJSCE OBRAD: Polska Akademia Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie, ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna

Program ramowy, Formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie – do pobrania

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

+48 22 657 72 892

+48 22 657 72 757

+48 22 657 72 780

Zapraszamy!

Konferencja połączona jest z Festiwalem Nauki, który będzie się odbywał w Pałacu w Jabłonnie w dniach 21-22.09.2013. Więcej informacji o Festiwalu Nauki na stronie

http://www.palacjablonna.pl/index.php/nauka/festiwal-nauki-2013

ORGANIZATORZY:

Polskie Towarzystwo Archiwalne  www.petea.pl

Polska Akademia nauk Archiwum www.apan.waw.pl

Polska Akademia Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji, Pałac w Jabłonnie www.palacjablonna.pl

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego www.visegradfund.org

PARTNERZY:

Stowarzyszenie Archiwistów Słowackich http://www.archivari.sk/

Czeskie Towarzystwo Archiwalne http://www.cesarch.cz

Węgierskie Towarzystwo Archiwalne http://www.leveltaros.hu/

PATRONI MEDIALNI:

Wiedza i Życie www.wiz.pl

Inne Oblicza Historii www.ioh.pl