Międzynarodowa konferencja dziedzictwo kulinarne w dokumancie


Szanowni Państwo!

Źródła historyczne stanowią nieocenione bogactwo kulturowe każdego kraju i jako takie podlegają szczególnej ochronie. Jak wiele jednak potencjalnie bezcennych materiałów ginie lub jest niszczonych przez nieuwagę, niewiedzę lub zwyczajny brak wyobraźni ludzi powołanych do ochrony skarbów przeszłości?

Polskie Towarzystwo Archiwalne, wraz ze współorganizatorami, mają zaszczyt zaprosić Państwa na międzynarodowe seminarium, którego uczestnicy będą mogli w inspirujący sposób spojrzeć na niezwykłe materiały do dziejów Polski i Europy, dowiedzieć się, co może być źródłem historycznym i jak należy z nim postępować na przykładzie dokumentów dotyczących szeroko pojętego dziedzictwa kulinarnego.

Seminarium odbędzie się w dniach 10 – 12 grudnia 2009 roku w Warszawie, w prestiżowych wnętrzach Pałacu Staszica, Biblioteki m. st. Warszawy oraz Muzeum Etnograficznego.

Mamy nadzieję, iż nasze spotkanie pozwoli podnieść kwalifikacje zawodowe uczestników oraz ułatwi wykonywanie codziennych obowiązków.

Żywimy także przekonanie, że wszyscy będziemy mogli z większym zrozumieniem spojrzeć na przechowywane przez nas dokumenty, artefakty i inne ślady przeszłości oraz uniknąć nieodwracalnych błędów, jakie mogą wystąpić w trakcie ich wydzielania do brakowania i zniszczenia, co w świetle przygotowywanego, nowego prawa archiwalnego, nakładającego na wszystkie instytucje przechowujące dobra kultury ogromną odpowiedzialność, wydaje się szczególnie istotne.

Seminarium zakończy się wręczeniem certyfikatów uczestnictwa.

Serdecznie zapraszamy!

Program

Międzynarodowej Konferencji

Dziedzictwo kulinarne w dokumencie

Źródła historyczne a wymogi współczesności

Warszawa, 10 – 12 grudnia 2009 r.

Organizator: Polskie Towarzystwo Archiwalne

Współorganizatorzy:

Archiwum Polskiej Akademii Nauk

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

Zamek Królewski w Warszawie

10 grudnia, czwartek

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy. Gmach im. Stanisławów Kierbedziów, u. Koszykowa 26, wejście 3, sala konferencyjna

12,00
    

Rejestracja

13,30 – 13,45
    

Otwarcie

13,45 – 14,45
    

dr Grzegorz Russak, Wyższa Szkoła Gospodarki, Bydgoszcz – Polskie dziedzictwo kulinarne

14,45 – 15,00
    

mgr Dariusz Kwiatkowski, Archiwum PAN, Warszawa – Pismo – źródło – dokument

15,00 – 15,15
    

dr Hanna Krajewska, Archiwum PAN, Warszawa – Źródła biblijne dotyczące kulinariów

15,15 – 15,45
    

przerwa kawowa

15,45 – 16,00
    

doc. dr hab. Jarosław Dumanowski, Uniwersytet im. M. Kopernika, Toruń – Od Czernieckiego do Wielądka – historia w książkach kucharskich

16,00 – 16,15
    

mgr Halina Fronczak, Archiwum PAN, Warszawa – Dawne sposoby konserwacji i przechowywania żywności

16,15 – 16,30
    

dr Anna Krzemińska, Archiwum Państwowe, Częstochowa – Średniowieczna uczta w aspekcie nie tylko kulinarnym (o funkcjach uczt w XIII-wiecznych źródłach narracyjnych)

16,30 – 16,45
    

mgr Izabela Kwiatkowska, Archiwum PAN, Warszawa –Kulinaria w tradycyjnej kulturze ludowej

16,45 – 17,00
    

prof. dr hab. Tadeusz Stegner, Uniwersytet Gdański – Heretyckie jadło

17,00 – 17,30
    

przerwa kawowa

17,30 – 17,45
    

dr Mieczysław Różański, Archiwum Archidiecezjalne, Łódź – Przepisy znalezione przypadkiem

17,45 – 18,00
    

dr Roman Stelmach, Archiwum Państwowe, Wrocław – 900-lecie piwowarstwa na Śląsku w świetle zachowanych dokumentów archiwalnych

18,00 – 18,15
    

prof. dr hab. Józef Marecki, Papieski Uniwersytet Jana Pawła II, Kraków – Uroczyste obiady w klasztorze kapucynów

18,15 – 18,30
    

Eryk S. Hoppe OFM, Zakon Braci Mniejszych – Niech bracia jedzą, co im podadzą

18,30 – 19,15
    

dyskusja

19,30 – 21,00
    

poczęstunek tradycyjny

11 grudnia, piątek

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, Sala Lustrzana

9,30 – 10,00
    

doc. dr László Szögi, Uniwersytet Budapeszt – Magnackie i mieszczańskie obyczaje kulinarne na Węgrzech w XVIII i XIX w.

10,00 –10,30
    

Zora Mintalová-Zubercova – Jedzenie i biesiadowanie na Słowacji w XVII i XVIII w.

10,30 –11,00
    

Maria Ryantova, Uniwersytet Czeskie Budziejowice – Źródła do historii kuchni czeskiej

11,00 – 11,30
    

Ph.D. Susanna Belovari, Tufts University – Kuchnia amerykańska w dokumencie

11,30 – 12,00
    

dyskusja

12,00 – 12,30
    

przerwa kawowa

12,30 – 12,45
    

Tessa Capponi-Borawska, Uniwersytet Warszawski – Matki, babki i kucharki jako źródło wielokulturowej tradycji kulinarnej

12,45 – 13,00
    

mgr Anitta Maksymowicz, Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra – Kulinarne tradycje ze Środkowego Nadodrza (pogranicze Śląsk-Brandenburg-Wielkopolska) w kuchni Australii Południowej

13,00 – 13,15
    

mgr Maciej Jasiński, Archiwum Urzędu Miasta Warszawy – Obiady czwartkowe

13,15 – 13,30
    

mgr Jerzy Gutkowski, Zamek Królewski, Warszawa – Źródła dotyczące stołu królewskiego w epoce Stanisława Augusta

13,30 – 13,45
    

mgr Łukasz Truściński, mgr Maciej Próba, Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa – Wokół królewskiego stołu – księga rachunków dworu Jana III Sobieskiego. Wydatki kuchni 1695-1696

13,45 – 14,00
    

dr Dariusz Klemantowicz, Uniwersytet Łódzki – Miód pitny a sprawa polska. Wytwórczość miodu pitnego i jego spożycie w Królestwie Polskim przed I wojną światową

14,00 – 15,00
    

przerwa na lunch

15,00 – 15,15
    

Hanna Szymanderska, autorka książek etnograficzno-kulinarnych – Smakosz warszawski

15,15 – 15,30
    

doc. dr hab. Iwona Arabas, Instytut Historii Nauki PAN, Warszawa – Apteczka dla kucharza zawsze otworem stać musi

15,30 – 16,30
    

dyskusja

18,30
    

uroczysty bankiet, Zamek Królewski

12 grudnia, sobota

Muzeum Etnograficzne, u. Kredytowa 1, sala konferencyjna

9,30 - 9,45
    

prof. dr hab. Andrzej Klonder, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa – Ordynacje żywieniowe w przytułkach, bursach i klasztorach w Polsce i Rzeszy w XVII i XVIII w.

9,45 – 10,00
    

prof. dr hab. Elżbieta Mazur, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa – Instrukcja rządowa w sprawie wyżywienia szpitalnego w Królestwie Polskim (1842 r.)

10,00 – 10,15
    

mgr Anita Chodkowska, Archiwum PAN, Warszawa – Kulinaria w spuściznach Archiwum PAN

10,15 – 10,30
    

mgr Anna Nowak, Archiwum Państwowe w Przemyślu – Ocena wartości i brakowanie dokumentacji dotyczącej żywienia w sanatoriach i zakładach uzdrowiskowych

10,30 – 10,45
    

mgr inż. Waldemar Listowski, Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych Polskiego Radia, Warszawa – Źródła dźwiękowe dotyczące dziedzictwa kulinarnego

10,45 – 12,00
    

dyskusja

12,00 – 12,30
    

rezolucja uczestników konferencji