Książe Józef Poniatowski - 250.rocznica urodzin i 200. rocznica śmierci

Polskie Towarzystwo Archiwalne zapoczątkowało obchody uroczystości związanych z 250.rocznicą urodzin i 200.rocznicą śmierci Księcia Józefa Poniatowskiego. W ramach tych obchodów byliśmy współorganizatorami przyjęcia w Pałacu Prezydenckim. W dniu urodzin Księcia (7 maja) dzieci ze szkół noszących Jego imię zwiedziły Pałac, obejrzały eksponaty muzealne wypożyczone na ten dzień z Muzeum Wojska Polskiego i wysłuchały prelekcji. Sylwetkę Księcia przybliżyli im: Prezes PeTeA – dr Hanna Krajewska i nasz Kolega – Maciej Jasiński.

W imieniu archiwistów polskich przed pomnikiem Księcia kwiaty złożyli: Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych - W. Stępniak, Prezes PeTeA - H. Krajewska i inicjator całego przedsięwzięcia -  M.Jasiński.

 

 

W dniu 11 maja odbyła się  wycieczka  do Raszyna na pola bitwy raszyńskiej z 1809 r. Po zwiedzeniu Pałacu w Falentach i pola walki, członkowie PeTeA wzięli udział w uroczystej Mszy Św. w kościele w Raszynie w intencji Księcia Józefa Poniatowskiego i uczestników bitwy z 1809 r. Po Mszy Św. odbył się koncert Reprezentacyjnej Orkiestry WP. Sylwetkę Księcia przybliżyła Prezes PeTeA - H. Krajewska.

 

 

W dniach 19 - 20 września odbyła się w Pałacu w Jabłonnie  konferencja "Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Historia pisze losy bohaterów - Książe Józef Poniatowski", którą zorganizowało Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Archiwalne. Wśród referentów i gości zaproszonych znaleźli się historycy i archiwiści z Grupy Wyszehradzkiej Archiwów (Czech, Słowacji, Węgier), z Holandii, Łotwy, Szwajcarii. Swoją obecnością zaszczyli nas także ambasadorowie Węgier i Niemiec oraz.... sam Cesarz Napoleon.
 

Program konferencji WSPÓLNE DZIEDZICTWO, WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ. HISTORIA PISZE LOSY BOHATERÓW – KSIĄŻĘ JÓZEF PONIATOWSKI.

 

ORGANIZATOR:            Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie

                                      Polskie Towarzystwo Archiwalne

MIEJSCE:                      Polska Akademia Nauk, Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie

                                     ul. Modlińska 105, 05-110 Jabłonna

TERMIN OBRAD:                    19.09 - 20.09.2013

 

 

PROGRAM RAMOWY

19.09.2013 (czwartek)

9:00 – 12:00                  wycieczka po Warszawie, zwiedzanie Pałacu Pod Blachą  -

Apartamenty Księcia Józefa Poniatowskiego (dla gości zagranicznych oraz chętnych z Polski)

                 przejazd do Pałacu w Jabłonnie

13:00 – 13:30                otwarcie konferencji, powitanie Członków Komitetu Honorowego

13:30 – 17:00                wystąpienia (Sala Balowa)

13:30 – 14:30             spotkanie Członków Komitetu Honorowego oraz Archiwistów Grupy Wyszehradzkiej (specjalne zaproszenie)

14:30 – 17:00                Archiwiści Grupy Wyszehradzkiej – panel dyskusyjny

·         prezentacja czasopisma Archivarius Visehradiensis

·         omówienie kierunków działania Archiwistów Grupy Wyszehradzkiej

·         współpraca ze Stowarzyszeniem Archiwistów Kościelnych

·         omówienie przyszłych wspólnych projektów

 

19:00                             Pałac w Falentach - spotkanie z Księciem Józefem

 

20.09.2013 (piątek)    

9:00 – 13:00                  wystąpienia (Sala Balowa)

13:00 – 13:00                lunch

13:30 – 14:30                zwiedzanie Pałacu w Jabłonnie

14:30 – 17:30                wystąpienia (Sala Balowa)

17:30                             zakończenie konferencji

 

Więcej informacji na stronie www.petea.pl lub www.apan.waw.pl

Konferencja połączona jest z odbywającym się w dniach 21-22.09.2013 r w Pałacu
w Jabłonnie Festiwalem Nauki, który tematyką nawiązywać będzie także do Księcia Józefa Poniatowskiego i jego epoki.

Informacje o Festiwalu Nauki w Jabłonnie na stronie: http://www.palacjablonna.pl/index.php/nauka/festiwal-nauki-2013

 

 
 

Delegacja członków Polskiego Towarzystwa Archiwalnego i Towarzystwa Rapperswilskiego składa kwiaty przed pomnikiem Ks. J. Poniatowskiego w Lipsku w dniu 19 października 2013 r. Wśród obecnych ks. Karel Schwarzenberg, potomek ks. Karla Schwarzenberga, przyjaciela J. Poniatowskiego.

 

 

Podziękowania od Instytutu Polskiego w Berlinie dla PETEA: