Konferencje

 

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Polskie Towarzystwo Archiwalne, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych i Archiwum Polskiej Akademii Nauk organizują w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu konferencję międzynarodową pt: „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo i wspólna przyszłość".
Celem konferencji, która odbędzie się w dniach 10 - 13 września 2008 r., w Nowym Sączu i Bochni, gdzie Rada Miejska zaproponowała włączenie drugiego dnia obrad konferencji w uroczystości 755 - lecia Bochni, będzie wymiana informacji dotyczących problemów archiwów Europy Środkowej oraz wpływu tradycji na współczesne funkcjonowanie archiwistyki
Mamy nadzieję, że to pierwsze, po podpisaniu w marcu bieżącego roku w Popradzie porozumienia pomiędzy archiwistami polskimi a archiwistami czeskimi, słowackimi i węgierskimi spotkanie naukowe, zainauguruje długotrwałą współpracę naszego środowiska i zaowocuje wymianą doświadczeń i oczekiwań.
Region, które zechciał nas gościć, wybrany został nieprzypadkowo. Staraliśmy się znaleźć miejsce związane od wieków z wielo kulturowością i przepływem ludności Europy Środkowej.
W programie konferencji oprócz szeroko rozumianej międzynarodowej współpracy naukowej i problemów współczesnej dokumentacji archiwalnej będącej świadectwem wspólnych losów, znajdą się także referaty dotyczące tradycji górniczych i kultu świętych utrwalone w relacjach i dokumentach krajów Europy Środkowej ( w tym kult św. Kingi).
Chcielibyśmy aby konferencja ta wpisała się w szeroko rozumiany dialog między kulturowy i uaktywniła środowiska dla których postawa otwartości i zrozumienia odgrywa ważną rolę.

Więcej o konferencji na poniższych stronach www:
http://www.bochnia.pl/pl/aktualnosc/1978_O-archiwach-Europy-Srodkowej.html
http://www.bochnia.pl/pl/aktualnosc/1985_Miedzynarodowe-spotkanie-archiwistow.html
http://www.mojabochnia.pl/?p=1103
http://bochnia.polska.pl/wiadomosci_lokalne/article,O_archiwach_Europy_Srodkowej,id,345411.html
http://umwisnicz.home.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1048&Itemid=65