Komiks "Archibohater czyli długie życie Piotra B."

Rozpoczynamy serię nietypowych wydawnictw, które mają na celu popularyzację archiwów i ich zbiorów wśród społeczeństwa polskiego. Jako pierwsza pozycja  z tej  serii ukazał się  komiks „Archibohater czyli długie życie Piotra B.”(opracowanie i wybór tekstów A. Chodkowska, iustrator P. Kopestyńska). Bohaterem komiksu jest prof. Piotr Bańkowski  (1885 – 1976),  archiwista,   wieloletni  redaktor „Archeionu”, który po I wojnie zajmował się rewindykacją  zbiorów archiwalnych i bibliotecznych z Rosji Sowieckiej, a  w czasie powstania warszawskiego ratował archiwalia przed zniszczeniem.

 Istnieje możliwość zakupu komiksu  (cena 10 zł, Tel. 65 72 788 - Beata Wyszomirska)