II warszawski piknik archiwalny

II warszawski piknik archiwalny  odbył się 11.06.2011 r. – tradycyjnie – w Pałacu Staszica. Wzięły w nim udział 23 archiwa  różnych instytucji naukowych, wojskowych, muzeów, archiwa kościelne i państwowe. Jednym z organizatorów pikniku było PeTeA. Archiwa prezentowały swoje zbiory w postaci wystaw planszowych i  gablot, którym towarzyszyły  prezentacje multimedialne. W  Sali Lustrzanej odbywały się prelekcje o zasobie poszczególnych archiwów i  specyfice pracy archiwisty.

Tegoroczną nowością były projekcje filmów i nagrań dźwiękowych udostępnionych przez Filmotekę Narodową, Polskie Radio, Muzeum Narodowe. Kroniki PAT, archiwalne filmy o Warszawie, stare piosenki z przedwojennych komedii filmowych budziły prawdziwą sensację.

Ale piknik – zgodnie z nazwą  - to także relaks. Na dziedzińcu Pałacu Staszica przy dźwiękach kapeli kurpiowskiej wytwórcy z Kurpiów sprzedawali regionalne wędliny, chleb, piwo. Artyści prezentowali swoje wyroby, a  słuchacze Policealnego Studium Archiwistyki prowadzili kawiarenkę archiwalną. Nad dziedzińcem królował balon z logo Polskiego Radia.

Do zobaczenia za rok!