Etyka w zawodzie

Szanowni Państwo,
nasze drogi zawodowe pełne są przeszkód, zakrętów i rozstajów. Często wahamy się, jak postąpić, którą możliwość wybrać. A musimy nie tylko podejmować decyzje merytoryczne, lecz rozstrzygać też towarzyszące im niejednokrotnie trudne dylematy moralne i etyczne... Nie jest łatwo borykać się z tym samotnie.
Polskie Towarzystwo Archiwalne wraz z Archiwum Polskiej Akademii Nauk mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w

II Krajowym Seminarium Problemowym

poświęconym zagadnieniu etyki w zawodzie, które odbędzie się w dn. 11 maja 2009 r. w salach Pałacu Staszica. Znakomici prelegenci, reprezentujący szerokie spektrum dziedzin, zaprezentują Państwu różnorodne spojrzenie na kwestie etyczne, z którymi muszą mierzyć się pracownicy instytucji nauki, kultury – archiwów, bibliotek, muzeów czy mediów publicznych i prywatnych. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie pozwoli Uczestnikom uzyskać wiedzę pomocną w wyborze najlepszej drogi we współczesnym, niezwykle skomplikowanym, relatywistycznym świecie.

Dyrektor Archiwum PAN
dr Hanna Krajewska

Szanowni Państwo,
Archiwum Polskiej Akademii Nauk i Polskie Towarzystwo Archiwalne, mają
zaszczyt zaprosić na konferencję dotyczącą zagadnień "Etyki w zawodzie",
która odbędzie się w dn. 11 maja 2009 r. w Pałacu Staszica.
Zaproszenie do wygłoszenia referatów przyjęli:
Magdalena Bajer - Przewodnicząca Rady Etyki Mediów;
dr Anna Czajka - Kierownik Centralnego Laboratorium Konserwacji
Archiwaliów przy Archiwum Głównym Akt Dawnych;
dr Piotr Dymmel - Dyrektor Archiwum Państwowego w Lublinie;
prof. Leszek Kuźnicki - Prezes PAN w latach 1993-1998;
prof. Władysław Stępniak - Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Polskich w
latach 1993-2002;
prof. Magdalena Środa - wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego;
dr Teresa Święćkowska - wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego;
ks. prof. Jan Związek - Prezes Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych w
Polsce;
Mahmud Taha Żuk - Naczelny Imam Rzeczypospolitej.
Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami konferencji.

Planowany program:

10,00 – 10,10 otwarcie obrad
10,10 – 10,30 prof. Leszek Kuźnicki – Zasady dobrych obyczajów w nauce
10,30 – 10,50 ks. prof. Jan Związek – Zasady etyczne w działalności archiwisty kościelnego
10,50 – 11,10 Imam Mahmud Taha Żuk – Na pióro i na to, co pisane

11,10 – 11,50 przerwa kawowa

11,50 – 12,10 Magdalena Bajer – To samo sedno
12,10 – 12,30 dr Piotr Dymmel – Między misją a obowiązkiem

12,30 – 13,30 przerwa na lunch

13,30 – 13,50 prof. Magdalena Środa – Etyka życia publicznego
13,50 – 14,10 prof. Władysław Stępniak – Kodeks etyczny archiwisty
14,10 – 14,30 dr Anna Czajka – Kodeks etyczny konserwatora archiwaliów
14,30 – 14,50 dr Teresa Święćkowska – Kodeks etyczny bibliotekarzy
14,50 – 15,30 dyskusja

ok. 15,30 zakończenie obrad

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwości zmian w programie.