Dni Muzeum Polskiego w Rapperswilu

Dni Muzeum Polskiego w Rapperswilu

11 – 12 września 2010 Warszawa

Członkowie PeTeA brali udział w organizacji  Dni Muzeum Polskiego w Rapperswilu, które odbyły się w Warszawie,  11-12 września 2010 r.  Dwanaście warszawskich instytucji  kulturalnych  przez dwa dni prezentowało w swoich siedzibach zbiory raperswilskie  ocalałe z pożogi wojennej.

Archiwum Polskiej Akademii Nauk w swojej siedzibie w Pałacu Staszica wystawiło w szklanej butelce po śmietanie popioły spalonych książek rapperswilskich. Popioły te zachowały się w spuściźnie Stefana Vrtela-Wierczyńskiego.Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy zaprezentowała wystawę „Polska w Rapperswilu – Rapperswil w Polsce” oraz ekspozycję książek opatrzonych pieczątką własnościową Muzeum Polskiego w Rapperswilu. Pokazano także fragmenty „Notatnika z Rapperswilu z 1895 roku” Bolesława Prusa. Na wyblakłych kartkach Notatnika możemy przeczytać różnego rodzaju uwagi pisarza: „ Na słupku na ulicy położyłem 5 centim. I leżą 2 dni” czy „Kamienica podobna do warszawskiej, różni się – okiennicami na dole, żaluzyjami, na wszystkich oknach”.W Centralnej Bibliotece Wojskowej można było obejrzeć ekspozycję uratowanych wydawnictw XIX-wiecznych, oraz druków ulotnych, rękopisów, albumów fotograficznych poświęconych polskim żołnierzom internowanym w Szwajcarii podczas II wojny światowej.Książki i czasopisma o tematyce historycznej, wydane w okresie międzywojennym obłożone w zielony papier i zaopatrzone w pieczątkę „Musee Polonais Chateau Rapperswil Suisse” przedstawiło Muzeum Historyczne m.st. Warszawy. W niektórych książkach zachowały się jeszcze oryginalne karty wypożyczeń.Prezentację wybranych muzealiów i archiwaliów ze zbioru raperswilskiego przygotowało Muzeum Narodowe w Warszawie. Obecnie Muzeum Narodowe przechowuje około trzystu obrazów, miniatur, rysunków, rzeźb, fotografii, wyrobów rzemiosła artystycznego i archiwaliów (głównie korespondencji) związanych z Muzeum Polskim w Rapperswilu.
Również Muzeum Wojska Polskiego przedstawiło najciekawsze eksponaty z kolekcji raperswilskiej (militaria, pamiątki, dary żołnierzy internowanych na terenie Szwajcarii).W Zamku Królewskim można było obejrzeć urnę z sercem Tadeusza Kościuszki, które w latach 1895 – 1927 spoczywało w rapperswilskim zamku oraz mieszkanie Stefana Żeromskiego – bibliotekarza z Rapperswilu.

Wszystkim tym wydarzeniom towarzyszył informator o Dniach Muzeum Polskiego w Rapperswilu, strona internetowa: www.festiwalrapperswilski.pl. Gości dowoził do poszczególnych instytucji specjalny autobus.