Linki

Polska Akademia Nauk - www.pan.pl

Archiwum Polskiej Akademii Nauk - www.apan.waw.pl 

Archiwa Państwowe - www.archiwa.gov.pl

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich - www.sap.waw.pl

Archiwum Akt Nowych - www.aan.gov.pl

 Narodowe Archiwum Cyfrowe - www.nac.gov.pl/cms/

Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie - www.agad.archiwa.gov.pl

Stowarzyszenie Archiwistów Instytucji Wymiaru Sprawiedliwości  www.saws.pl

Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych - www.aap.poznan.pl/index.php?idkat=38

Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej - http://www.bochniacy.pl

 Stowarzyszenie Archiwistów Czeskich (Česká Archivni Společnost)- www.cesarch.cz

Niemieckie Towarzystwo Archiwistek i Archiwistów (Verband deutscher Archivarinnen und Archivare e.V.) - www.vda.archiv.net

Międzynarodowa Rada Archiwalna ICA-SUV Section on University and Research Institution Archives -  www.library.uiuc.edu/ica-suv

Archiwum Uniwersyteckie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II - www.kul.lublin.pl/1110.html

Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - www.archiwum.amu.edu.pl

Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego - www.archiwum.uni.lodz.pl

Archiwum Uniwersytetu Wrocławskiego - www.archiw.uni.wroc.pl

Naukowy Portal Archiwalny - www.archiwa.net