Działalność

Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Polskie Towarzystwo Archiwalne, Stowarzyszenie Archiwistów Kościelnych i Archiwum Polskiej Akademii Nauk organizują w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu konferencję międzynarodową pt: „Archiwa Europy Środkowej. Wspólne dziedzictwo i wspólna przyszłość".

Celem konferencji, która odbędzie się w dniach 10 - 13 września 2008 r., w Nowym Sączu i Bochni, gdzie Rada Miejska zaproponowała włączenie drugiego dnia obrad konferencji w uroczystości 755 - lecia Bochni, będzie wymiana informacji dotyczących problemów archiwów Europy Środkowej oraz wpływu tradycji na współczesne funkcjonowanie archiwistyki

Mamy nadzieję, że to pierwsze, po podpisaniu w marcu bieżącego roku w Popradzie porozumienia pomiędzy archiwistami polskimi a archiwistami czeskimi, słowackimi i węgierskimi spotkanie naukowe, zainauguruje długotrwałą współpracę naszego środowiska i zaowocuje wymianą doświadczeń i oczekiwań.

Region, które zechciał nas gościć, wybrany został nieprzypadkowo. Staraliśmy się znaleźć miejsce związane od wieków z wielo kulturowością i przepływem ludności Europy Środkowej.

W programie konferencji oprócz szeroko rozumianej międzynarodowej współpracy naukowej i problemów współczesnej dokumentacji archiwalnej będącej świadectwem wspólnych losów, znajdą się także referaty dotyczące tradycji górniczych i kultu świętych utrwalone w relacjach i dokumentach krajów Europy Środkowej (w tym kult św. Kingi).

Chcielibyśmy aby konferencja ta wpisała się w szeroko rozumiany dialog między kulturowy i uaktywniła środowiska dla których postawa otwartości i zrozumienia odgrywa ważną rolę.

Więcej informacji wkrótce.