O nas

PeTeA jest organizacją stawiającą sobie za cel rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi archiwów i archiwistyki oraz wspieranie społecznego prestiżu archiwistów. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

- Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu umocnienie więzi zawodowych;

- Organizowanie konferencji naukowych, seminariów, wystaw i szkoleń;

- Współprace z innymi stowarzyszeniami i organizacjami w kraju i za granicą;

- Opiniowanie oraz zgłaszanie wniosków i propozycji dotyczących regulacji prawnych.